Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Peter Gregor FiF španielsky jazyk a slovenský jazyk abs. 1967 Prešov  
Peter Gregor LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1969 Bratislava  
Peter Gregor FiF pedagogika - vychovávateľstvo Mgr. 1994 Nitra  
Peter Gregor FM manažment Bc. 2017 Dolný Kubín  
Peter Gregor FM manažment Mgr. 2020 Dolný Kubín  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií