Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Sergej Usačev PriF aplikovaná fyzika RNDr. 1967 Brno  
Sergej Usačev PriF aplikovaná fyzika prom. fyzik 1951 Brno  
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika doc. 1967 Brno  
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika mim. prof. 1973 Brno  
Sergej Usačev PriF experimentálna fyzika prof. 1980 Brno dekan PriF 1976-80
Sergej Usačev PriF fyzikálno-matematické vedy: experimentálna fyzika CSc. 1970 Brno  
Sergej Usačev PriF fyzikálno-matematické vedy: aplikovaná fyzika DrSc. 1977 Brno  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií