Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Soňa Horňáková FiF učiteľstvo pre školy II. cyklu: latinčina; nemčina abs. 1977 Žilina  
Soňa Horňáková PdF učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy abs. 1982 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií