Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Štefan Šimák FM manažment: finančný manažment Bc. 2007 Čadca  
Štefan Šimák FiF žurnalistika abs. 1979 Turzovka  
Štefan Šimák FM manažment Mgr. 2009 Čadca  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií