Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Tatiana Štefanovičová FiF archeológia - história prom. historik 1958 Bratislava  
Tatiana Štefanovičová FiF archeológia PhDr. 1968 Bratislava  
Tatiana Štefanovičová FiF slovanská archeológia doc. 1981 Bratislava  
Tatiana Štefanovičová FiF archeológia CSc. 1972 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií