Osoby, ktoré získali titul na UK

Výsledky vyhľadávania

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Vladimír Krčméry LF vnútorné choroby - chemoterapia doc. 1992 Bratislava  
Vladimír Krčméry LF všeobecné lekárstvo MUDr. 1985 Bratislava  
Vladimír Krčméry LF lekárske vedy: normálna a patologická fyziológia CSc. 1991 Bratislava  
Vladimír Krčméry PriF lekárske vedy: mikrobiológia DrSc. 1973 Trnava  
Vladimír Krčméry LF lekárske vedy DrSc. 1994 Bratislava  
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií