Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Teofil Rudolf Niederland LF všeobecná a klinická biochémia prof. 1953 Maria Radna, Rumunsko dekan LF 1956/57
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922/23
Beloslav Riečan FMFI matematika prof. 1981 Žilina dekan MFF 1990/91
Dušan Mlynarčík FaF galenická farmácia prof. 1996 Bardejov dekan FaF 2005/09
Ladislav Požár FiF psychológia prof. 1981 Znojmo, ČR dekan PdF 1985/86, hab. 1993
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993/2000
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991/94
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938/39
Ján Tréger LF dermatovenrológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944/45, 46/47
Jozef Martinka PdF geografia prof. 1947 Prievidza dekan PdF 1948/49
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991/96
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965/69
Vítězslav Chlumský LF ortopedická chirurgia prof. 1921 Nový Dvor u Lomnice dekan LF 1927/28
Roman Kadlický LF očné lekárstvo prof. 1919 Brozany dekan LF 1923/24
Igor Kišš EBF evanjelická teológia prof. 1997 Uhrovec dekan EBF 1997/2003
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953/55; dekan FTVŠ 1964-69
Miroslav Kusý FiF filozofia prof. 1990 Bratislava rektor UK 1990/91
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ od 2007
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942/44
Štefan Luby PraF československé občianske právo prof. 1940 Liptovský Hrádok dekan PraF 1949/50
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií