Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
František Valentín LF lekárska chémia prof. 1939 Hlohovec dekan PriF 1940/42; rektor SU 1944/45
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922/23
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956/59
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Jozef Vida FiF pedagogické vedy: pedagogika CSc. 1973 Trnava dekan PdF 1976/85
Oto Majzlan PriF biologické vedy: entomológia CSc. 1979 Martin dekan PdF 2003/10
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993/2000
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936/37
Ján Tréger LF dermatovenrológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944/45, 46/47
Bohuslav Tomsa PraF všeobecné právo prof. 1926 Nový Bydžov dekan PraF 1926/27, 1930/31; rektor UK 1933/34
Bohuslav Polák LF farmakologia prof. 1920 Pardubice rektor UK 1935/36
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997/2003
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950/51
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924/25; rektor UK 1926/27
Vojtěch Ondrouch FiF staroveké dejiny prof. 1940 Smržice dekan FiF 1947/48
Ján Kyselovič FaF farmakológia prof. 2009 Nitra dekan FAF 2009-13
Bedřich Wiškovský LF rhinolaryngológia prof. 1933 Dvůr Králové dekan LF 1934/35
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994/97
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií