Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ľudovít Krasnec FaF organická chémia prof. 1956 Dunajov dekan FaF 1952/54
Ján Boďa FMFI geofyzika doc. 1993 Martin dekan FMFI 2003/2011
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991/97
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003/2011
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921/22; rektor UK 1922/23
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996/2003
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961/62
Peter Mráz LF anatómia prof. 1991 Bratislava dekan LF 1991/97
Ján Tréger LF dermatovenrológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944/45, 46/47
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Štefan Toma PriF organická chémia prof. 1983 Veľké Uherce dekan PriF 1986/91
Karel Malý PraF česko-slovenské právo Dr.h.c. 1999 Mnichovo Hradiště, ČR rektor Univerzity Karlovej
František Švec LF farmakológia prof. 1939 Bytča dekan LF 1946/47
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956/59
Andrej Kuchen FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy prof. 1962 Krompachy dekan PdF 1953/55; dekan FTVŠ 1964-69
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942/44
Jozef Vrablec CMBF teológia ThDr. 1944 Závod, okr. Malacky dekan CMBF 1991/94
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919/20
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií