Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Pavol Plesník PriF fyzická geografia prof. 1972 Golianovo dekan FGGV 1956-58
Oľga Štepanovičová PriF entomológia prof. 1979 Leopoldov dekanka PriF 1972-76
Jozef Komorník FMFI pravdepodobnosť a matematická štatistika prof. 1989 Čáry, okr. Senica dekan FM 2000-07, od 2011
Jiří Král FiF antropogeografia prof. 1935 Praha dekan FiF 1930-31
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Ivan Macák FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy mim. prof. 1971 Martin dekan FTVŠ 1969/79
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956-59
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Marian Vrabko PraF správne právo prof. 2009 Ružomberok dekan PraF 2003-11
Silvia Miháliková FiF politológia doc. 1997 Bratislava dekanka FSEV 2010-15
Milan Chalabala FaF galenická farmácia prof. 1968 Nemotice na Morave dekan FaF 1964-66
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Miloš Tomčík FiF filozofia PhDr. 1948 Ploštín, okr. L. Mikuláš dekan FiF 1957/58
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií