Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Peter Kovács FaF biochémia prof. 1981 Bratislava dekan FaF 1990-94
Jozef Hrčka PdF teória vyučovania telesnej výchovy prof. 1979 Likavka dekan FTVŠ 1979-90
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Ján Tibor Dekan FiF archeológia a všeobecné dejiny PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Eduard Burda PraF trestné právo PhD. 2008 Žilina dekan PraF od 2015
Karol Plank PraF občianske a rodinné právo prof. 1966 Bratislava dekan PraF 1964-66
Andrej Sirácky FiF filozofia a sociológia prof. 1955 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1952-53; rektor UK 1953-55
Jozef Seginko FaF farmakológia doc. 1987 Zemplínska Nová Ves dekan FaF 2000-05
Gustáv Čatár LF parazitológia prof. 1969 Gaboltov dekan LF 1969-85
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Jozef Babor LF všeobecná biológia prof. 1928 Praha dekan LF 1933/34
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Šimon Ondruš FiF porovnávacia indoeurópska jazykoveda doc. 1961 Klčov, okr. Levoča dekan FiF 1963/65
Viktor Reinsberg LF nemoci kožné a príjičné prof. 1920 Žamberk rektor UK 1932-33
Vojtěch Ondrouch FiF staroveké dejiny prof. 1940 Smržice dekan FiF 1947-48
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií