Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, Maďarsko dekan PdF 1970/76
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
Jozef Baudiš FiF porovnávací jazykospyt indoeurópskeho a všeobecného; filológia keltskej so vzťahom k stredoeurópskym kultúram prof. 1924 Praha dekan FiF 1925-26
Ján Tréger LF dermatovenrológia prof. 1939 Párnica dekan LF 1944-45, 46-47
Jaroslav Dubnický FiF dejiny umenia prof. 1949 New York, USA dekan FiF 1950-52
Vojtech Filkorn FiF logika prof. 1962 Pravenec, okr. Prievidza rektor UK 1963-66
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Mojmír Mamojka PraF obchodné právo prof. 1999 Zvolen dekan PraF 1996-2003
Marián Vanderka FTVŠ športová edukológia doc. 2009 Ružomberok dekan FTVŠ od 2015
Vítězslav Chlumský LF ortopedická chirurgia prof. 1921 Nový Dvor u Lomnice dekan LF 1927-28
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Bereksek, okr. Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Eberhard Poppe PraF právne vedy Dr.h.c. 1978 Wiesenburg, Nemecko rektor Univerzity M. Luthera v Halle 1971-77
Oskár Ferianc PriF systematická zoológia prof. 1946 Cerová dekan PriF 1947-48
Pavol Kubíček PraF obchodné právo prof. 2005 Piešťany dekan PraF 2011-2015
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií