Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ľudovít Fischer FMFI experimentálna a aplikovaná fyzika doc. 1982 Levoča dekan FMFI 1997-2003
Michal Topoľský FiF filozofia prof. 1959 Petrovec dekan PdF 1949-50; rektor UK 1959-60, 62-63
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929-30
Jozef Masarik FMFI fyzika prof. 2001 Handlová dekan FMFI od 2011
Jaroslav Šušol FiF knižnično-informačné štúdiá prof. 2011 Bojnice dekan FiF od 2011
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947-48
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Anton Štefánek FiF aplikovaná sociológia prof. 1942 Veľké Leváre rektor SU 1945-46
Ladislav Záthurecký FaF galenická farmácia prof. 1992 Nové Sady dekan FaF 1954-55
Viliam Judák CMBF katolícka teológia prof. 1997 Harvelka okr. Čadca dekan CMBF 2001-04
František Gahér FiF filozofia doc. 2000 Trnava rektor UK 2003-2011
Milan Kratochvíl LF užitá anatómia prof. 1962 Borský Jur dekan LF 1957-59
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991-94
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991-97
Alexander Húščava FiF pomocné vedy historické prof. 1940 Bratislava dekan FiF 1948-49
Ján Hromádka PriF fyzická geografia prof. 1939 Volenice dekan PriF 1945-46
Pavel Traubner LF neurológia prof. 1991 Ilava, okr. Považská Bystrica dekan LF 2000-08
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938-39
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií