Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Pavel Macúch LF organizácia zdravotníctva prof. 1961 Krajné dekan LF 1959-62
Michal Drobný LF neurológia prof. 1985 Zeleneč, okr. Trnava dekan JLF 1989-91
Evgenij Julianovič Perfeckij FiF dejiny Ruska prof. 1939 Moskva, Rusko dekan FiF 1946-47
Ivan Wilhelm FMFI jadrová a subjadrová fyzika Dr.h.c. 2006 Trnava, SR rektor Univerzity Karlovej v Prahe
Ladislav Schubert PraF trestné právo prof. 1960 Olomouc dekan PraF 1954-56, 1963-64
Josef Hanuš FiF dejiny českej literatúry prof. 1921 Dolní Štěpanice dekan FiF 1921-22; rektor UK 1922-23
Ján Rudy FM manažment podnikov prof. 1999 Dlhoňa, okr. Svidník dekan FM 1993-2000
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
Václav Chaloupecký FiF československé dejiny prof. 1922 Dětenice dekan FiF 1929-30; rektor UK 1937-38
Ladislav Dérer LF patológia a terapia chorôb vnútorných prof. 1945 Bratislava dekan LF 1950-51
Jiří Brdlík LF patológia a terapia chorôb detských prof. 1919 Přerov rektor UK 1927-28
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994-97
Lev Hanzel FiF filozofia prof. 1961 Viedeň, Rakúsko dekan FiF 1958-61
Karol Bedrna PraF právo JUDr. 1952 Český Brod dekan PraF UK v r. 1952-53
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935-36
Karol Rebro PraF rímske právo prof. 1946 Horovce rektor SU 1949-50
Andrej Mráz FiF dejiny slovenskej literatúry prof. 1941 Petrovec, Juhoslávia dekan FiF 1949/50
Antonín Kolář FiF klasická filológia prof. 1922 Praha dekan FiF 1928-29; rektor UK 1934-35
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií