Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Ján Stanislav FiF porovnávacia jazykoveda a stará slovenčina prof. 1939 Liptovský Ján dekan FiF 1939-42
Ivan Stanek LF histológia a embryológia prof. 1953 Záriečie dekan LF 1951-53
Stanislav Kostlivý LF chirurgia prof. 1919 Viedeň, Rakúsko rektor UK 1923-24
Pavol Koniar PriF všeobecná a systematická zoológia RNDr. 1949 Klenovec, okr. Rim. Sobota dekan PriF 1952/53
Jozef Kukura LF hygiena prof. 1961 Krompachy dekan LF 1964-69
Herman Krsek LF súdne lekárstvo prof. 1940 Doudleby nad Orlicí dekan LF 1948-50, 53-56
Otakar Sommer PraF rímske právo prof. 1921 Příbram dekan PraF 1924-25; rektor UK 1926-27
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Daniel Rapant FiF československé dejiny prof. 1940 Holíč dekan FiF 1944-45; poverený rektor SU 1945
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ 2007-2015
Ján Bakoš FiF semitské jazyky a kultúry prof. 1946 Modra dekan FiF 1945-46
Emanuel Filo LF patológia a vnútorné choroby prof. 1939 Beluša rektor SU 1942-44
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934-35
Jozef Škultéty FiF reč a literatúra slovenská prof. 1921 Gemerský Potok dekan FiF 1922-23
Augustín Ráth PraF občianske právo prof. 1921 Ružomberok dekan PraF 1921, 1927-28; rektor UK 1921-22
Jaroslav Filo PraF pracovné právo doc. 1967 Tuchyňa, okr. Pov. Bystrica dekan PraF 1972-87
Ivan Ďuriš LF vnútorné choroby prof. 1989 Bratislava dekan LF 1997-2000
Ľubomír Batka EBF evanjelická teológia - habilitácia doc. 2014 Košice dekan EBF od 2011
Ján Danko LF gynekológia a pôrodníctvo prof. 1997 Málinec dekan JLF 2000-07, od 2011
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií