Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Gustavo Villapalos Salas PraF dejiny práva Dr.h.c. 1992 Madrid, Španielsko rektor univerzity v Complutense
Rudolf Lukáč PriF mineralógia a petrografia prof. 1942 Kysucké Nové Mesto dekan FGGV 1952-54
Peter Mráz LF anatómia prof. 1991 Bratislava dekan LF 1991-97
Vladimír Ferák PriF genetika doc. 1986 Bratislava dekan PriF 1997-2003
Samuel Cambel FiF československé dejiny mim. prof. 1971 Slovenská Ľupča dekan FiF 1962/63, 1970-76
Miloš Weingart FiF slovanská filológia prof. 1921 Praha dekan FiF 1924-25; rektor UK 1925-26
Anton Zrubák FTVŠ teória vyučovania telesnej výchovy doc. 1986 Rohožník dekan FTVŠ 1994-97
Ján Kvasnička FiF vedecký komunizmus prof. 1975 Krompachy rektor UK 1976-85
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Stanislav Růžička LF hygiena prof. 1919 Praha dekan LF 1922-23
Jaroslav Ludvíkovský FiF klasická filológia mim. prof. 1928 Střelské Hoštice dekan FiF 1937/38
Branislav Varsík FiF všeobecné dejiny prof. 1940 Myjava dekan FiF 1942-44
František Kalda FiF nemecká filológia prof. 1931 Velim dekan FiF 1933-34
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
Karel Chotek FiF všeobecný národopis prof. 1921 Praha dekan FiF 1927-28
Šimon Ondruš FiF všeobecný jazykospyt - slovanská filozofia (jazykoveda) PhDr. 1952 Klčov dekan FiF 1963/65
Ján Pauliny FiF arabská literatúra prof. 1997 Turčiansky Martin dekan FiF 1994-97
Jozef Markov PraF dejiny slovanského práva prof. 1939 Ľvov, Ukrajina dekan PraF 1948-49
Pavel Mučaji FaF farmakognózia prof. 2013 Nový Sad, Srbsko dekan FaF 2013-2021
Ivan Macák FTVŠ teória a metodika telesnej výchovy mim. prof. 1971 Martin dekan FTVŠ 1969/79
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií