Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Jaromír Šimonek FTVŠ teória a didaktika atletiky doc. 1981 Šurany dekan FTVŠ 1991/94
Imrich Karvaš PraF národné hospodárstvo prof. 1939 Varšany dekan PraF 1947/48
Ivan Režňák JLF nukleárna medicína doc. 1990 Prostějov dekan JLF 1991/94
Bohuslav Cambel PriF geochémia prof. 1957 Slovenská Ľupča dekan PriF 1959/61; rektor UK 1966/69
Karol Stráňai FTVŠ všeobecná teória telesnej výchovy prof. 1947 Rajec dekan PdF 1950-53; dekan FTVŠ 1960-64
Emil Ján Huraj LF ortopédia prof. 1969 Stará Halič rektor UK 1969/76
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003/07
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994/2000
Gustav Műller LF porodníctvo a gynaekologia prof. 1919 Praha dekan LF 1919/20
Július Šefránek FiF marxizmus-leninizmus prof. 1955 Skalica rektor UK 1956/59
Jozef Schubert PdF dejiny pedagogiky mim. prof. 1963 Liptovská Osada dekan PdF 1966/79
Július Filo EBF evanjelická teológia prof. 2002 Palúdzka dekan EBF 1994
Alica Vančová PdF špeciálna pedagogika prof. 2006 Trenčín dekanka PedF od 2011
Jozef Papula FM podnikový manažment prof. 2005 Praha, ČR dekan FM 2007
Jean Jacques Bouckaert LF lekárske vedy Dr.h.c. 1969 Ostende, Belgicko rektor Univerzity v Gente 1961-1969
Teodor Kollárik FiF psychológia prof. 1994 Dolný Pial dekan FSEV 2006-10
Vladimír Hellebrandt FTVŠ športová kinantropológia doc. 1990 Žilina dekan FTVŠ 1997-03
Miroslav Holienka FTVŠ športová edukológia doc. 2004 Podkriváň dekan FTVŠ od 2007
Metod Dolenc PraF právo, publicistika Dr.h.c. 1933 Slap pri Vipavi, Chorvátsko rektor univerzity v Ľublani
Vilém Hons LF fyziológia prof. 1936 Praha dekan LF 1936/37
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií