Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Miron Zelina PdF pedagogika prof. 1997 Vikartovce dekan PdF 1997-2003
Vratislav Bušek PraF cirkevné právo prof. 1928 Košíře rektor UK 1936-37; dekan PraF 1931-32, 1938
František Vartík FiF filozofia mim. prof. 1968 Dolné Krškany dekan FiF 1969/70
Lucia Mokrá (rodená: Sedláková) FSEV politológia PhDr. 2007 Bojnice dekanka FSEV od 2015
Juraj Hronec PriF matematika prof. 1950 Gočov dekan PdF 1946-49
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994-2000
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Ernest Sýkora FiF pedagogika prof. 1975 Banská Bystrica dekan FiF 1961-62
Juraj Cúth PraF medzinárodné právo mim. prof. 1968 Dobrá Niva, okr. Zvolen dekan PraF 1969/72
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957-59
Anton Molnár LF otorinolaryngológia prof. 1983 Komjatice dekan LF 1985-88
Silvester Šoka CMBF teológia ThDr. 1944 Hlohovec dekan CMBF 1976/78, 1990/91
Antonín Spilka LF všeobecná i špeciálna pathologická anatómia prof. 1919 Lukov, okr. Znojmo dekan LF 1920-21
Milan Mandák FaF galenická farmácia mim. prof. 1969 Liptovský Mikuláš dekan FaF 1966/69, 1976/90
Adolf Mach LF zubné lekárstvo prof. 1928 Rovečín dekan LF 1932-33
Ján Tibor Dekan FiF filozofia PhDr. 1947 Šahy dekan FiF 1953/57
Peter Blaho PraF dejiny štátu a práva, rímske právo prof. 1991 Nitra dekan PraF 1991-96
Viliam Mézeš JLF biochémia prof. 1969 Hradište dekan JLF 1969-76, 1982-89
Zdeněk Mysliveček LF psychiatria a neurológia prof. 1919 Pelhřimov dekan LF 1924-25
Rudolf Medvecký FaF farmaceutické vedy: farmaceutická chémia CSc. 1961 Vrútky dekan FaF 1972-76
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií