Osoby, ktoré získali titul na UK

Náhodný výber

Meno Priezvisko Fakulta Študijný program Získaný titul V roku Miesto narodenia Pozn.
Michal Greguš PriF matematická analýza prof. 1965 Zbehy dekan PriF 1963/65; dekan MFF 1980/90
Ivo Mačela LF všeobecná a pokusná patológia prof. 1933 Trpanj, Juhoslávia dekan LF 1935/36
Ľudovít Bakoš FiF pedagogika prof. 1963 Pukanec dekan FiF 1965/69
Andrej Hajtman JLF otorinolaryngológia doc. 1990 Valaská dekan JLF 1994/2000
Michal Bogár PraF právo JUDr. 1953 Slovenský Komlóš, Maďarsko dekan PdF 1970/76
Juraj Bándy EBF evanjelická teológia prof. 2000 Rimavská Sobota dekan EBF 2003/07
Miloš Netoušek LF interná propedeutika a všeobecná interná pathologia prof. 1927 Slavkov na Moravě dekan LF 1929/30
Cyril Čechrák PraF národné hospodárstvo prof. 1933 Praha dekan PraF 1934/35
Peter Mederly FMFI geometria a topológia doc. 1990 Bratislava dekan MFF 1991/97
Ferdinand Devínsky FaF farmaceutická chémia prof. 1991 Bratislava rektor UK 1997/2003
Jindřich Antonín Valšík PriF antropológia prof. 1957 Praha dekan PriF 1957/59
Karol Kizlink PraF právo obchodné a zmenkové prof. 1934 Uherské Hradiště dekan PraF 1936/37, 1939; rektor SU 1946/47
Josef Hendrich FiF pedagogika prof. 1931 Moravské Budějovice dekan FiF 1935/36
Jozef Kutarňa CMBF teológia prof. 1996 Zbudské Dlhé okr. Humenné dekan CMBF 1994/2001, 2004/05
Jan Lukeš LF všeobecná a experimentálna pathologia prof. 1925 Kralupy nad Vltavou rektor UK 1938/39
Ladislav Kňažko FaF farmaceutická chémia doc. 1956 Veľké Ripňany dekan FaF 1956/59
Juraj Švec LF onkológia prof. 1987 Bratislava rektor UK 1991/97
Mikuláš Konček PriF meteorológia a klimatológia prof. 1946 Leningrad, SSSR dekan PriF 1948/50
Ján Tomko PraF medzinárodné právo mim. prof. 1965 Miklušovce dekan PraF 1959/61
Dionýz Ilkovič PriF fyzikálno-matematické vedy Dr.h.c. 1969 Šarišský Štiavnik dekan PriF 1942/45
 

Upozornenie: Databáza vzniká na základe písomných podkladov, ktoré má k dispozícii Archív UK. Nemožno vylúčiť, že nie je úplná. V žiadnom prípade záznam v databáze nie je právnym dokumentom o absolvovaní štúdia, či získaní titulu. Viac informácií